प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा चुनावमा खटिन सक्ने नसक्ने नामावली खुलाउने सम्बन्धमा